Tarieven, waarneming, privacy en geschillen

Tarieven en vergoedingen
Eerste consult € 135,-
Vervolgconsult € 70,-
Telefonisch consult € 35,-

Overleg over reactie op het middel wordt  beschouwd als onderdeel van het consult en is gratis.  Betaling contant na afloop van het consult of binnen 14 dagen per bank. Inkomensafhankelijke tarieven in overleg. De consulten worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, dus u betaalt geen eigen risico. Bij verhindering wordt de afspraak in rekening gebracht tenzij deze minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd.

Vergoedingen overzicht 2020

WAARNEMING en SPOED

Bij spoed ben ik telefonisch bereikbaar buiten de openingstijden, spreek duidelijk naam en telefoonnummer in.

Tijdens mijn afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door een erkend NVKH-collega. Informatie over waarneming ontvangt u via mijn voicemail. Bij spoed: kijk hier voor de collega’s in de regio.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling:
 • Prestatiecode 24200 Homeopathisch consult
 • de kosten van het consult

Klacht- en tuchtrecht

  • – Bij klachten of onvrede neemt u eerst contact op met de praktijk. Hieronder ziet u wat te doen als dat niet helpt.
  • – Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). U kunt beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals vermeld in de algemene voorwaarden die u tijdens het eerste consult wordt overhandigd en ik ben bij de door de overheid erkende geschilleninstantie Zorggeschil aangesloten.
  • –  Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ
  • – Via de NVKH wordt u hiermee op weg geholpen.