Praktijk

Tarieven en vergoedingen
Eerste consult € 146,-
Vervolgconsult € 85,-
Telefonisch consult € 43,-

Overleg over reactie op het middel wordt  beschouwd als onderdeel van het consult en is gratis.  Betaling contant na afloop van het consult of binnen 14 dagen per bank. Inkomensafhankelijke tarieven in overleg. De consulten worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, dus u betaalt geen eigen risico. Bij verhindering wordt de afspraak in rekening gebracht tenzij deze minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd.

Vergoedingen overzicht 2023

WAARNEMING en SPOED

Bij spoed ben ik telefonisch bereikbaar buiten de openingstijden, spreek duidelijk naam en telefoonnummer in.

Tijdens mijn afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door een erkend NVKH-collega. Informatie over waarneming ontvangt u via mijn voicemail. Bij spoed: kijk hier voor de collega’s in de regio.

Lees hier hoe UW PRIVACY wordt gewaarborgd.

Klacht- en tuchtrecht

    • – Bij klachten of onvrede neemt u eerst contact op met de praktijk. Hieronder ziet u wat te doen als dat niet helpt.
    • – Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). U kunt beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals vermeld in de algemene voorwaarden die u tijdens het eerste consult wordt overhandigd en ik ben bij de door de overheid erkende geschilleninstantie Zorggeschil aangesloten.
    • –  Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ
    • – Via de NVKH wordt u hiermee op weg geholpen.