Hoofddoek als uiting van vrijheid


“Nederland is mijn kleine paradijsje. Het enige dat ik anders zou willen zien is dat er eerst wordt gekeken naar wat we gemeen hebben in plaats van de verschillen op te zoeken en die te benadrukken.”


Schoonhoven – Shahiera Sharif is zesendertig jaar, op haar 16e kwam ze vanuit Afghanistan naar Nederland. Ze is alleenstaand moeder met een zoon. Ze is landelijk projectleider bij Vluchtelingenwerk Nederland, waar arbeidscoaches vluchtelingen helpen een baan te vinden. Daarnaast heeft ze een studio voor sport en yoga, Fempowerment Studio. “Het concept daarvan is de combinatie van bewegen en je mindset. Stilte, het volgen van het ritme van je hartslag en ademhaling kan confronterend zijn,” lacht ze. “Maar het is belangrijk om naar binnen te gaan, je lichaam bewust te voelen. Yoga wordt misschien dan wel niet gewaardeerd door de islam, maar ik maak mijn eigen keuzes. Iedereen wordt geboren met een doel en mijn doel is vrijheid!”

Hoofddoek
Negen jaar geleden nam Shahiera een besluit. Ze koos voor het dragen van een hoofddoek. Dat wierp nogal wat stof op. Veel mensen hadden en hebben er nog moeite mee. Shahiera: “Ze zien niet dat ik innerlijk niet ben veranderd. Ik heb alleen zichtbaar gemaakt waar ik voor sta. Mijn ouders zijn met mij, mijn broertje en zusje, gevlucht vanwege de repressieve regering van een land waar we geen vrijheid hadden. In Nederland hebben we veiligheid én vrijheid gevonden.
Een jaar of veertien geleden begon Geert Wilders zich te roeren: islam zegt dit, de Koran zegt dat. Tegelijkertijd zagen we de samenleving verharden. Mijn moeder besloot zich in de Koran te verdiepen, en ik studeerde met haar mee. Ik kwam tot de slotsom dat de schepper in je hart leeft, dat religie kracht geeft, je steunt en helpt opstaan als je valt. Dat je het leven niet hoeft te begrijpen om er vertrouwen in te hebben dat het goed is. Dan leer je de stilte waarderen, en hoef je er niet voor te vluchten, zo creëer je vrede in je hart. Mijn moeder is genezen van migraine nadat zij op bedevaart is gegaan. Of je een hoofddoek draagt omdat je het huishouden doet, of chemotherapie hebt gehad, of dat het een uiting is van je relatie met de Schepper; ik dacht dat het allemaal kon in Nederland.”


Vrijheid
Je geloofsovertuiging is de basis vanwaaruit je het leven leeft. Is het belangrijk dat je vrij bent in het uiten van je geloofsovertuiging of religie?
“Ik zal me niet conformeren aan de mensen die deze vrijheid bestrijden. Dat ik mijn hoofddoek draag betekent dat ik me juist níet laat knechten. Mijn hoofddoek is daarom per se geen statement; het is een kledingvoorschrift uit de Koran die de verbinding met de Schepper vertegenwoordigt. Ik draag de hoofddoek omdat ik mijn Schepper wil gehoorzamen, onvoorwaardelijk liefheb en wil volgen. Maar soms denk ik er weleens over om de politiek in te gaan, om eens wat duidelijkheid te brengen. In Afghanistan zijn vrouwen verplicht een hoofddoek te dragen, hier mag het. Daarom hou ik zo van Nederland. Ik waardeer de vrije keus enorm. Maar helaas maak ik juist vaker mee dat je ter verantwoording wordt geroepen voor het dragen van die hoofddoek.”


Wat voor commentaar krijg je op je hoofddoek?
…. Tut-tut- jij ook al?
… Wat zonde van je haar, ik dacht dat je een superwesterse dame was.
… Shahiera versie 2.0


“Er zijn hele lieve prachtige hoogopgeleide vrouwen die een hoofddoek dragen. Uiteindelijk zijn er altijd verschillen, maar de vraag is: waar krijg je energie van? En waar leer je van? Ik zou willen dat mensen aandacht hadden voor onze overeenkomsten. Laat verschillen niet tussenbeide komen. Met opleidingen, werk, partner, kinderen en huishouding kom je nauwelijks toe aan jezelf. Neem twee uur per week de tijd waarin je helemaal zelf bepaalt wat je doet. Leg je geluk nooit in handen van een ander en laat niemand je zwak maken. Houd de regie over je eigen leven. Leer op jezelf te vertrouwen. Vrijheid heb je net zo hard nodig als zuurstof. “


Wereldburgers
Hoe sta je tegenover Afghanistan?
“Ik weet het zo gauw niet, laatst sprak ik erover met mijn broertje, die zei dat we wereldburgers zijn geworden. We zijn snel in velerlei opzichten, hechten minder waarde aan tijd en plaats. Je kunt je paradijs creëren waar je ook bent. Het gevoel van geluk is niet afhankelijk van je afkomst maar van je hart en mindset. Ik besef intens hoe waardevol het leven is tussen geboorte en de dood. Op een keer beloofde ik mijn moeder te bellen zodra ik vlak bij huis was. Ik realiseerde me dat de dag ervoor op precies diezelfde plek een dodelijk ongeval had plaatsgevonden. Twee broers, waarvan één aanstaand vader, kwamen nooit meer thuis. In Afghanistan worden de doden in drie witte lappen stof gewikkeld en dezelfde dag nog ter aarde besteld. Er is niets wat je meeneemt. Als je dat beseft is het geen moeite om ergens voor te staan en ervoor te gaan.”


Hoe ziet je leven er over vijf jaar uit? “Ik zou heel graag mijn studio uitbreiden en nog meer vrouwen bereiken volgens de stelregel: Wees trots als een pauw, zacht als een roos en sterk als een leeuw.”

Geef een reactie