Privacyverklaring

Versie van mei 2018

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt mijn website www.AtelierAmbrosius.nl voor informatie. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt wordt je IP-adres en gegevens over je activiteiten op de website opgeslagen. Waarom worden die opgevraagd? Om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Wat gebeurt er niet met je gegevens? Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld? Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website. Met de webbeheerder ‘verwerker’ is een verwerkersovereenkomst gesloten.Je gegevens zijn goed beveiligd. Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL- certificaat.Hoe lang blijven je gegevens bewaard? Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.