Je blijft altijd met elkaar verbonden

e Pedagoge Dieuwertje Meijer organiseert op verschillende plekken in de gemeente Krimpenerwaard  !Jes Het Brugproject, een kosteloze (maar niet vrijblijvende) training voor kinderen en hun ouders na scheiding.’ 

Pedagoge Dieuwertje Meijer (33) is getrouwd en moeder van drie kinderen van 9, 6 en 4 jaar. Ze werkte als pedagogisch coach in de kinderopvang. “Na acht jaar werd het tijd om mij te richten op de individuele begeleiding van kinderen en gezinnen, met het streven meer voor hen te kunnen betekenen dan alleen doorverwijzen naar andere voorzieningen.” 

Hoogbegaafdheid

Zelf heeft ze ervaren hoe lastig het kan zijn voor een hoogbegaafd kind in het regulier onderwijs. Dieuwertje: “En inmiddels ook hoe het is als ouder om de juiste ondersteuning te organiseren voor je kind. Het is een doelgroep waarvan de problematiek nog altijd wordt onderschat. Het vooroordeel dat ouders gewoon graag willen dat hun kind bijzonder is, maakt de drempel om hier over te praten hoog. Maar als ouder toezien hoe je kind steeds ongelukkiger wordt is geen optie en daarom vind ik het belangrijk om me voor deze doelgroep in te zetten. Als ervaringsdeskundige en professional.”

Talentbegeleiding

“In de begeleiding van kinderen gebruik ik onder andere de Mindset theorie van Carol Dweck. Ze leren op welke manier ze met uitdagingen om kunnen gaan. Dat talent hebben fijn is, maar niet bepalend voor wat je kunt bereiken. En dat het niet gaat om je prestaties, maar om wat je ervoor gedaan hebt om daar te komen. Schijnbaar kleine prestaties, in de ogen van buitenstaanders, kunnen voor het kind een grote overwinning zijn, waar het hard voor heeft gewerkt. Er wordt aandacht besteedt aan psycho-educatie, omdat het fijn is als je begrijpt wat er gebeurt in je hoofd en hoe je het kan gebruiken, zodat je het kunt gaan waarderen. Want (hoog)begaafd zijn is niet altijd makkelijk, het is een uitdaging, maar het is ook een waardevol iets waarmee je veel kunt bereiken.”

Scheiding

Elk kinderjaar is een kostbaar jaar omdat de ontwikkeling snel gaat. Uit onderzoek waarbij kinderen uit gescheiden gezinnen vergeleken werden met kinderen uit volledige gezinnen, is naar voren gekomen dat kinderen uit de eerste groep op de lange termijn meer problemen hebben. Tijdens een scheiding is er vaak sprake van heftige emoties die het lastig maken om goed om te gaan met de veranderingen waar men mee te maken krijgt en het begeleiden van de kinderen daarbij.

Dieuwertje: “Al tijdens mijn studie had het onderwerp scheiding en de gevolgen ervan voor kinderen mijn aandacht. Omdat het werken met scheidingsgezinnen intensief is maar deze doelgroep mij wel nauw aan het hart ligt heb ik besloten om dit naast het werken met (hoog)begaafde kinderen en de individuele begeleiding van kinderen en gezinnen te doen.”

Meer dan verhuizen

Dieuwertje is gecertificeerd trainer van !JES Het Brugproject. “Als ouders gaan scheiden heeft dat een grote impact op hun kinderen, ouders moeten hier in hun opvoeding en omgang met de kinderen mee om leren gaan. Want scheiden houdt meer in dan een verhuizing; een scheiding roept sterkte emoties op bij alle gezinsleden. Je rol en plaats ten opzichte van elkaar verandert immers.”

Groepstraining

Het Brugproject is een preventieve groepstraining voor kind en ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens de groepssessies voor ouders wordt hier met hen aandacht aan besteed. In 2020 gaan vier groepen van van Het Brugproject van start in één van de kernen van gemeente Krimpenerwaard. Omdat de training gesubsidieerd wordt door gemeente hoeven deelnemers geen eigen bijdrage te betalen. In iedere groep is er plaats voor 6-8 kinderen van 8 tm12 jaar. Het is wenselijk dat beide ouders deelnemen aan de oudertraining. 

Voor informatie bel Dieuwertje Meijer op: 06-29208907 en bezoek de website www.pedagogische-begeleiding.nl

Geef een reactie