UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling:
 • Prestatiecode 24200 Homeopathisch consult
 • de kosten van het consult

Gezond oud worden met Homeopathie

Gezond oud worden met Homeopathie.

Bij homeopathie wordt vaak aan kinderen gedacht omdat zij vaak goed en snel op homeopathie reageren. Toch is er een toenemend aantal ouderen dat de voordelen van een homeopathische behandeling leert kennen en waarderen.

De levensverwachting is in West-Europa hoger dan ooit eerder. En hoe langer mensen leven, hoe vaker ziekten zoals diabetes, hypertensie, artritis, depressie en vergeetachtigheid voorkomen.

Vaak nemen oudere mensen dagelijks verschillende medicijnen in. Soms ook verdragen ze deze medicatie niet goed. Daarbij komt het regelmatig voor dat de verschillende inhoudsstoffen van de medicijnen elkaar onderling beïnvloeden waardoor ongewenste neveneffecten kunnen worden versterkt.

Homeopathie

Bij een homeopathische behandeling is er niet alleen aandacht voor de fysieke klachten. Er wordt in een consult veel tijd genomen. Het is de taak van de homeopaat om zonder oordeel en meevoelend naar u te luisteren. Ook het psychologisch welbevinden en de persoonlijkheid van de patiënt helpen de homeopaat het passende homeopathische middel te vinden.

In de zorg en ondersteuning van ‘oudere’ patiënten helpen homeopaten gezondheidsrisico’s te identificeren en geven waardevolle tips voor een gezonde levensstijl. Zo kunnen ze hun patiënten ondersteunen om tot op hoge leeftijd een autonoom leven te leiden.

Een homeopathische behandeling is goed te combineren met de behandeling met geneesmiddelen en kan bijdragen de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De ervaring heeft geleerd dat bij een goede homeopathische behandeling de basisgezondheid verbetert en daardoor vervelende bijwerkingen verminderen.

Week van de Homeopathie

Jaarlijks wordt begin april de Week van de Homeopathie georganiseerd.

Op 11 april in Schoonhoven
Lezing om 20:00 tot 22:00 uur met voldoende ruimte voor vragen
Graag vooraf aanmelden
Naam: Loes Ambrosius
Locatie: Atelier Ambrosius, Knotwilgenstraat 50, 2871RC, Schoonhoven.
Tel.nr: 06 18 25 79 03
E-mail: info@atelierambrosius.nl
Website: https://www.AtelierAmbrosius.nl

13 april
Open Dag / Gratis mini-consulten
Naam: Loes Ambrosius
Locatie: Atelier Ambrosius, Knotwilgenstraat 50, 2871RC, Schoonhoven.
Tijd: van 10.00-13.30 en van 19.00-21.00 uur
Tel.nr: 06 18 25 79 03
E-mail: info@atelierambrosius.nl
Website: https://www.AtelierAmbrosius.nl

Week van de homeopathie

Jaarlijks wordt begin april de Week van de Homeopathie georganiseerd, ter nagedachtenis aan de geboortedag van de grondlegger van de klassieke homeopathie, Samuel Hahnemann.

Activiteiten in het hele land

Het thema van 2016 is Homeopathie als preventieve geneeswijze, oftewel: Voorkomen is beter dan genezen.

Zelfherstellend vermogen

Een homeopathische behandeling stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Daardoor verbeteren niet alleen de huidige klachten, maar wordt de natuurlijke weerbaarheid tegen bijvoorbeeld infectieziekten sterker. De geschiedenis van de homeopathie kent mooie resultaten als het gaat om de behandeling van patiënten tijdens epidemieën.

Activiteiten

Ben je benieuwd hoe Homeopathie ziekte kan voorkomen? Bezoek dan in de week van de homeopathie een activiteit die door Atelier Ambrosius wordt georganiseerd. Zij stelt van 10 t/m 16 april haar deur open met een lezing op dinsdag 11 april en een open dag op 13 april met gratis miniconsults.

Ook bij dieren kan een homeopathische behandeling zowel genezen als preventief werken. Lees in het volgende artikel hoe de weerstand en het immuunsysteem van een paard door een behandeling met homeopathie zódanig verbetert, dat het voortaan vrij is van allergieklachten. naar het artikel > (pdf)

20 jaar ervaring als klassiek homeopaat en coach/counseler

Nieuwe patiënten krijgen een gratis ehbo-cursus in pdf. Waarom? Als je homeopathie in ‘de vingers’ hebt kun je snel ingrijpen bij akute situaties. Denk aan kneuzingen, beten en steken, vergiftiging, koorts. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan homeopathie juist razendsnel werken in geval van akute klachten. Je maakt een afspraak voor een consult als je met langduriger klachten kampt.

Een goed gesprek. Van tijd tot tijd je ‘hoofd’ op een rijtje krijgen? Dat kan. Maar ook als je behoefte hebt aan een vertrouwensgesprek, een spiegel nodig hebt of een klankbord. Wil je weten waar je talenten liggen, sta je op een kruispunt of ben je juist verdwaald? Ik help je graag verder.shapeimage_4-2