UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling:
 • Prestatiecode 24200 Homeopathisch consult
 • de kosten van het consult

Privacyverklaring

Versie van mei 2018

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt mijn website www.AtelierAmbrosius.nl voor informatie. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt wordt je IP-adres en gegevens over je activiteiten op de website opgeslagen. Waarom worden die opgevraagd? Om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Wat gebeurt er niet met je gegevens? Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld? Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website. Met de webbeheerder ‘verwerker’ is een verwerkersovereenkomst gesloten.Je gegevens zijn goed beveiligd. Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL- certificaat.Hoe lang blijven je gegevens bewaard? Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Het spel van de nieuwe gouden tijd

is een gezelschapsspel om je dromen waar te maken. Het is een spel voor persoonlijke ontwikkeling en teambuilding gebaseerd op een spel dat in Zuid Amerika op iedere straathoek wordt gespeeld, en geeft een inleiding in het wereldbeeld van de Inca’s. Het is afgeleid van het boek Het geheim van de Inca. De Nieuwe Gouden Tijd  is vergelijkbaar met onze westerse gedachte van congruentie:  dat hoofd, hart en handen samenwerken.

Het spel bevat een doos met 80 kaarten, een spelbord en een begeleidend boekje. Je kunt het spel in 20 minuten spelen of langer, afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor jong en oud. (hoe jonger hoe vrolijker).
Boek. 80 spelkaarten.
Prijs: € 55,- plus € 5,- verzendkosten.    Stuur een email naar info@AtelierAmbrosius.nl met uw naam, adres en telefoonnummer en ontvang een tikkie en na ontvangst verzenden we je spel zo spoedig mogelijk.

Bekijk hier een prachtige documentaire over Q’eros

Het Geheim van de Inca

Paperback €24,95  plus €5,-verzendkosten. Als e-book in PDF of  e-pub €15,95.  Stuur een email naar info@AtelierAmbrosius.nl met uw naam, adres en telefoonnummer en ontvang een tikkie. Na betaling ontvangt u de bestelling zo spoedig mogelijk

Het geheim van de Inca is een antropologische studie van het spiritueel erfgoed van de Inca’s. Met alle oefeningen en achtergronden die door professor Nuñez del Prado zijn verzameld bij de inheemse Q’ero. Dit is eerste volk van Peru dat de status van Nationaal Erfgoed heeft gekregen in 2008.  De studie omvat de lessen die de Incakeizers kregen om hun persoonlijke kracht  en bewustzijn te ontwikkelen. De Incatraditie is geen godsdienst maar een manier om te leren hoe je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Bekijk hier een mooie documentaire over de Q’ero

De Beschutting

Een roman gebaseerd op dagboeken uit mijn tijd in Zeeland.

Het boek is voor €19,95 plus €4,40 verzendkosten verkrijgbaar via info@atelierambrosius.nl. Stuur je adresgegevens en telefoonnummer, wij sturen een tikkie en na ontvangst verzenden we je boek.

‘De Beschutting – tegen kleine ongemakken op weg naar geluk’ 
Ze heeft een voorliefde voor menselijke verhalen, en is altijd op zoek naar de menselijke maat. Het leven van journalist Loes Ambrosius uit het Groene Hart leven veranderde nogal toen ze naar Zeeland verhuisde en daar een baantje kreeg bij De Beschutting, een streng gereformeerde instelling voor gehandicapten. Dit verhaal vormt de achtergrond waarop een  eigentijds document is ontstaan. ‘De Beschutting’ speelt zich af tussen Zeelandbrug, Oesterdam en Krabbenkreek. Het gaat over nachtvissen, raven houden en pierensteken, over varen en vliegen, fuchsia’s kweken. Het gaat van het zeilmeisje Laura uit Bruinisse naar prinses Paulientje en de heilige Gertrudis op de Brabantse Wal. Over pubers, bijen houden, opvoeden en gezondheid. Over levensvreugde en liefde voor alles terwijl je intussen je eigen gang gaat.

De beschutting. Een roman die op en rond Tholen speelt.


‘THE GAME OF THE NEW GOLDEN AGE’

vk-doos-eng-drukker_2

The prophecy of the Inca

Book, 80 cards, canvas playing field. Price: € 55,- plus shippingcosts. Mail to info@atelierambrosius.nl

‘Explore your unlimited powers. Make your wildest dreams come true.’

The Game of the New Golden Age is a game that is played for the fulfilment of wishes, for personal integration and for teambuilding.

This game is dedicated to the Q’ero, an indigenous tribe which received, as the first indigenous nation in Peru, the status of national heritage. The Q’ero call themselves the children of the sun. For over five hundred years they guarded the treasures which are revealed in this game. The prophecy of the Inca predicts that in the future, there will be a time when ‘head, heart and hands’ will work together. At that moment in time the veil of illusion that hides the true nature of the world will be lifted, and the secret of time revealed.

Far in the high mountains of the Andes lies Q’oylluriti, at an altitude of 15.700 feet. It can only be reached after a long pilgrimage on horseback or by foot, passing dangerous deep abysses and ravines and high peaks covered with snow.

A special game, which is dedicated to the divine female, is played on one of the mountain slopes that surround Q’oylluriti, and everyone is allowed to participate.

The game takes you straight into the world of magical reality. All the players are winners. There are no losers in this game, because everyone gains strength and awareness.

It can be played by each participant separately, or by a number of them that are working together in a team. The players don’t have to share the same background or outlook on life, and they can be from different age groups – the game is suited for children as well as adults.

Mijn eiland

Prijs: € 17,95 plus € 5,-verzendkosten.  Stuur een email naar info@AtelierAmbrosius.nl met uw naam, adres en telefoonnummer en ontvang een tikkie. Na ontvangst van de betaling komt het boek je vliegensvlug tegemoet.

‘Mijn Eiland, achter de dijken van Tholen’ beschrijft het leven op het Zeeuwse Tholen. Een authentiek stukje Nederland, centraal gelegen tussen Antwerpen en Rotterdam. Omgeven door water was het lang geïsoleerd en nog steeds is het onbedorven en puur. In heel Zeeland zijn juist op Tholen de meeste zonuren. Je kunt er omheen fietsen langs de Oosterschelde, een duik nemen of een boottochtje maken, paardrijden, bloemen plukken en picknicken bij eb, als God de tafel heeft gedekt.

Ruim zeventig portretten en verhalen van bijzondere mensen en initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en natuur. De toerist vindt tips en wetenswaardigheden als basis voor een vakantie, boot- of fietstocht. Compleet met adressen en links.

Mijn eiland

KLEURRIJK; en de vrouw die slaat de trom

Uitgelicht

Een boek met verhalen van bijzondere, multiculturele vrouwen. 56 pagina’s op A4 formaat, geïllustreerd met foto’s in full color.

Bestel het boek door een mailtje met je adresgegevens en telefoonnummer  te sturen aan: info@atelierambrosius.nl Dan krijg je een tikkie om te betalen en het boek wordt opgestuurd. Of vraag ernaar in je boekhandel.

Prijs €17,95, verzendkosten €4,95 (maar je mag het ook ophalen), en als e-book in PDF  €9,95.

Kleurrijk ontstond in december 2018 als Kleurrijk Krimpenerwaard. Wekelijks verscheen er in de krant een verhaal en een portret van een bijzondere vrouw die ik interviewde.

Aanvankelijk wilde ik om mijn blik te verruimen het liefst op wereldreis gaan, totdat ik inzag dat ik de wereld al binnen handbereik heb, in mijn eigen stadje en streek.

Door zoveel mogelijk multiculturele vrouwen te spreken, wilde ik hun verhalen naar buiten brengen voor iedereen die benieuwd is hoe onze samenleving groeit en verandert. Verhalen die het onderliggende stramien blootleggen van hoe de maatschappij evolueert. De Nederlandse polder is het middelpunt van onze wereld, waar heel veel nationaliteiten samenkomen. De ontmoetingen en verhalen die ik vond, heb ik ervaren als een reis door de schatkamers van de aarde.

De Krimpenerwaard is een typisch Hollandse polder, met eindeloos veel rechte sloten, waar witte zwanen zwemmen en bonte koeien grazen in klaverrijke weilanden, de rivieren in de lente langs de oevers getooid met gouden dotters. Het is een gebied waar vroeger vooral struise boerinnen de dienst uitmaakten, maar waar de samenleving tegenwoordig multicultureel is en divers in alle kleuren.

“Vrouwen komen om allerlei redenen naar Nederland, en ze zijn niet alleen maar hulpbehoevend,” vertelt Corine de Haij, coördinator van het Taalhuis. “Met hun veerkracht, slagvaardigheid en levenservaring dragen ze blijvend bij aan onze tijd.”

Met deze prachtige portretten ben ik de schatzoeker geworden die ik wil zijn, geïnspireerd door het luisteren naar alle verhalen, het vertrouwen dat ik kreeg ze op te schrijven. Verhalen om van te genieten, net zoals ik dat heb gedaan, op deze wereldreis dicht bij huis. Reis je met me mee?